Ani v jednom štáte na svete neexistuje toľko medzinárodne úspešných spoločností ako práve v Nemecku. Sociológovia a ekonómovia sa už roky snažia nájsť odpoveď na otázku, prečo je to tak práve v tejto krajine. Pravda o nemeckom úspechu je však kombináciou viacerých faktorov, ktoré robia túto krajinu unikátnou.

Tajomstvo nemeckého úspechu tkvie aj v jeho firmách – Spojené štáty aj Japonsko majú síce v rebríčku Fortune Global 500 dvakrát viac podnikov ako Nemecko, viac má dokonca aj susedné Francúzsko, úspech nemeckého hospodárstva je však založený na malých a stredných podnikoch. Práve tie dokážu efektívnejšie reagovať na zmeny na trhoch.

Autor knihy „Hidden Champions“ ekonóm Hermann Simon, počas posledných 25 rokov systematicky zbieral dáta o vyše 2700 firmách, z čoho asi polovica pochádzala priamo z Nemecka. Porovnaním ich hospodárskych výsledkov sa snažil nájsť príčinu ich úspechu.

Jeho závery zrhnul dennik Frankfurter Allgemeine Zeitung:

 1. Historická rozdrobenosť
  Na rozdiel od susedného Francúzska bolo Nemecko do konca devätnásteho storočia rozdelené na množstvo malých štátov. Každý podnikateľ, ktorý chcel byt úspešný, musel preto expandovať za hranice a internacionalizovať svoje podnikanie. To Nemcom dodnes zostalo v krvi – s exportom do cudzích krajín začínajú aj štartujúce firmy oveľa skôr ako ich kolegovia v ostatných štátoch.
 2. Tradičné zručnosti
  V mnohých nemeckých regiónoch ľudia už stáročia ovládajú kompetencie, vďaka ktorým sú úspešní aj v súčasnom svete. Napríklad oblasť prameňa Dunaja v Čiernom lese bola známa výrobou hodín, dnes je sídlom viac ako štyroch stoviek výrobcov medicínskej techniky, ktoré svoje podnikanie založili práve na zručnej pracovnej sile. Ďalším z početných príkladov je okolie mestečka Göttingen, kde podniká takmer štyridsať firiem zaoberajúcich sa výrobou meracej techniky, mnohé z nich sú v tejto oblati na popredných miestach vo svete. Nie je to náhoda – v tomto meste sídliaca matematická fakulta miestnej univerzity bola už od stredoveku jedna z najlepších vo vtedajšom svete.
 3. Silný zmysel pre inovácie
  Keď pre zjednodušenie zoberieme do úvahy počet zaregistrovaných vynálezov a inovácií na Európskom patentovom úrade, má Nemecko v prepočte na osobu dvakrát toľko patentov ako susedné Francúzsko, štyrikrát viac ako Taliansko, päťkrát viac ako Veľká Británia, osemnásťkrát ako Španielsko a dokonca 110-krát viac ako krízou postihnuté Grécko. Iba Švajčiarsko a Švédsko sú v tomto rebríčku vyššie ako Nemci.
 4. Silná výroba
  Nemecko si na rozdiel od zvyšku západnej Európy a Severnej Ameriky do veľkej miery zachovalo svoj výrobný sektor. Hoci sa na to ešte pred vypuknutím krízy pozeral zvyšok rozvinutého sveta s dešpektom a vo veľkom presúval svoje závody do Číny a iných lacnejších krajín, dnes je naopak Nemecko obdivované. Pomer medzi výrobou a bežným účtom platobnej bilancie je extrémne vysokých 79 percent. Nemecko môže byť v tomto ohľade trochu staromódne, ale nie je to jediný faktor, prečo je v exporte také úspešné.
 5. Ostrá konkurencia
 6. Nemecké firmy musia čeliť veľkej konkurencii už od samého vzniku – vo svojej domovskej krajine. To ich potom dobre pripraví na konkurenciu firiem z iných štátov, keď sa rozhodnú expandovať. Tretina svetovo úspešných nemeckých firiem má svojho najväčšieho konkurenta práve v Nemecku, častokrát v tom istom spolkovom štáte.
 7. Lacnejšia pracovná sila
  V posledných desiatich rokoch profituje nemecký vývoz z výhodného vývoja jednotkových mzdových nákladov. Tento index vzrástol od roku 2002 len veľmi mierne – o šesť percent, v niektorých rokoch dokonca klesol. Priemer eurozóny je pritom 22 percent, vo Francúzsku dokonca 26 percent. Nemecké fabriky sú tak v porovnaní so západoeurópskymi alebo americkými konkurentmi stále relatívne lacné.
 8. Made in Germany
  Značka „vyrobené v Nemecku“ je na celom svete znamením kvality už niekoľko desaťročí. Pojmy ako „nemecká precíznosť“ a „nemecká prvotriedna kvalita“ sa bez pochýb takisto podpísali na hospodárskom úspechu krajiny.
  Priemyselné a podnikové zväzy
  Nemecko je domovom tradičných priemyselných klastrov, napríklad výroba nožov je koncentrovaná v mestečku Solingen, ložísk v Schweinfurte, zámkov vo Velberte, ceruziek v Norimbergu alebo ventilačnej techniky v Hohenlohe. Najmladší zástupca týchto zväzov sa nachádza v severnom Nemecku, kde sa vyrábajú komponenty do veterných elektrární. Okrem tradičných priemyselných klastrov existuje v Nemecku aj celý rad organizácií, ktoré združujú podniky. Tieto zväzy koncentrujú najlepších odborníkov a vychovávajú vysokokvalifikovanú pracovnú silu, čo im umožňuje uspieť aj na svetových trhoch.
 9. Regionálne usporiadanie
  Vo väčšine krajín funguje vnútorné usporiadanie tak, že najvzdelanejší a najinovatívnejší ľudia žijú v centre, väčšinou v hlavnom meste. Tam sa koncentrujú všetky nápady a vnikajú nové podniky. Nemecko je však iný prípad – vďaka svojej decentralizácií má viac centier, čo mu prináša výhodu dostatku pracovnej sily. Rásť pomaly začína aj zaostalejší východ krajiny – v bývalej Nemeckej demokratickej republike vzniklo od znovuzjednotenia už 45 významných svetových firiem.
 10. Geografická poloha
  Aj v súčasnej globalizovanej ekonomike existujú vzdialenosti a časové pásma. Nemecko má v tomto ohľade veľmi výhodnú polohu – spája západ a východ Európy. Manažéri môžu navyše so svetovými biznis centrami v Amerike a Ázií komunikovať v rámci štandardných pracovných hodín – priamo medzi Amerikou a Áziou to však už nejde. Aj letové časy medzi oboma kontinentmi sú znesiteľné. To všetko takisto prispieva k tomu, že krajina je domovom svetovo úspešných firiem.
 11. Duálne vzdelávanie
  Nie náhodou sa nemecký vzdelávací systém, ktorý kombinuje teoretickú prípravu v školách a povinné praktické skúsenosti priamo vo firmách a závodoch, snaží kopírovať celý svet. Ich vzdelávací systém je tradične na popredných priečkach OECD a býva zaraďovaný medzi významné faktory, ktoré prispeli k nemeckému hospodárskemu zázraku.
 12. Mentálna internacionalizácia
„Najlepším jazykom je jazyk zákazníka,“ povedal kedysi teraz už legendárny Anton Fugger. Krajina je v tomto ohľade v popredí, o ľudí schopnými rozprávať cudzími jazykmi nie je núdza. Tradičné cnosti ako nemecká pohostinnosť a dochvíľnosť zohrávajú takisto rolu vo vnímaní Nemcov zo strany zvyšku sveta.
Ďaľšie zaujímavé informácie: