46 percent spoločností v Nemecku trpí akútnym nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Je to o šesť percent viac ako začiatkom roka 2015. Každý z desiatich HR manažérov hlási, že v porovnaní s posledným rokom sa výrazne sťažilo zapĺňať kvalifikované pozície. V každej druhej spoločnosti personálne medzery spôsobili, že niektoré zákazky museli byť zamietnuté. Toto sú výsledky štúdie „Fachkräftemangel 2015“ personálnych služieb Manpower.

V súčasnej dobe prúdi do Nemecka mnoho imigrantov. Nemecká ekonomika vidí v prílive utečencov príležitosť pre rast a prosperitu, napriek tomu odborná sila sa vyskytuje zriedkavo .Mnohí sú predovšetkým utečenci, nie žiadatelia o zamestnanie. V akej miere sú ľudia emigrujúci do Nemecka vzdelaní, nie je možné s istotou vyhodnotiť.

Hoci Spolkový úrad pre migráciu a utečencov (BAMF) sa pri rozhovoroch so žiadateľmi o azyl pýta na ich vzdelanie a odbornú prípravu, odpovede na otázky sú dobrovoľné.

Podľa Spolkovej agentúry existuje v súčasnej dobe veľa voľných pracovných miest, ako už dávno nie, situácia je napätá, a to najmä v oblasti zdravotníctva, rovnako ako v technických odvetviach, hlavne v oblasti elektrotechniky. Chýbajú nielen akademicky vzdelaní ľudia, ale aj odborníci bez vysokoškolského vzdelania.

Poradie z najťažšie obsadzovaných pozícií v Nemecku:

  1. kvalifikovaní pracovníci / remeselníci/
  2. manažéri
  3. technici
  4. odborníci v oblasti IT
  5. inžinieri
  6. odborníci v oblasti financií a účtovníctva
  7. predajcovia
  8. vedúci predaja
  9. vodiči
  10. lekári a zdravotnícke profesie