MENU SK

+49 151 20826657

info@personalia24.de

SPOKOJNÍ ZAMESTNANCI zvyšujú úspech firmy

Spokojnosť zamestnancov má pozitívny vplyv na hospodárenie spoločnosti. Vedeckí pracovnici zaoberajúci sa otázkami správania sa to potvrdili početnými výskumami: Keď cítime, že sa s nami zaobchádza dobre, opätujeme to rovnakým spôsobom.

Spokojní zamestnanci majú pozitívny vplyv na zákazníka. Je veľkou výzvou pre podniky zabezpečiť a podporovať pozitívnu náladu ich zamestnancov.

Keďže zamestnanci sú v každodennej vzájomnej interakcii so zákazníkmi, majú významný vplyv na kvalitu vnímania a emócie zákazníkov.

Vplyv spokojnosti zamestnancov k zákazníkovi je zhrnutý v nasledujúcich bodoch:

 • zamestnanci, ktorí milujú svoju prácu, sa intenzívne zaujímajú o potreby klienta
 • zamestnanci, ktorí sa cítia ocenení, majú pozitívny vplyv na zákazníka
 • spokojní zamestnanci vykonávajú dobrú prácu, vystupujú priateľsky a vnímavo ku zákazníkom
 • spokojní zamestnanci podporujú emočnú lojalitu zákazníkov, poskytujú vynikajúce služby a starajú sa o dobrú povesť podniku.

Spokojnosť zamestnancov má vplyv nielen pre zákazníkov, ale tiež zaisťuje kvalitu a motiváciu k práci vo vnútri kolektívu.

Spokojní zamestnanci:

 • pracujú v podniku radi
 • nebývajú často chorí
 • majú silný pocit spolupatričnosti a zostávajú verní spoločnosti
 • stotožňujú sa firmou a jej cieľmi
 • komunikujú viac medzi sebou
 • robia menej chýb
 • kladú na seba vysoké nároky
 • ochotne podávajú najvyššie výkony
 • celkovo zvyšujú kvalitu práce

My Personalia 24, poznáme danú problematiku a príležitosti vyplývajúce z témy spokojných zamestnancov.

Predstavujeme Vám vysoko motivovaných hrdinov pre Váš podnik!

Kontaktný formulár

Osobné údaje

Newsletter

Prihláste sa aj vy do nášho newslettera.