MENU SK

+49 151 20826657

info@personalia24.de

Ktoré informácie môžete vynechať zo životopisu?

Ktoré informácie môžete vynechať zo životopisu?

Dve strany a dosť- taká je podmienka moderného životopisu. Nie každému musia byť poskytnuté rozsiahle informácie z Vášho života. Najmä skúsení odborníci a manažéri, ktorí majú za sebou niekoľko rokov praxe, môžu pomôcť nasledujúcimi radami, ako ušetriť priestor pre naozaj relevantné informácie:

Ktoré kategórie by mali byť pri písaní životopisu skrátené:

Odborné a akademické vzdelanie

Vymenujte iba najvyššiu úroveň svojho vzdelania. Zamestnávateľ nemá záujem o informácie o základnej škole, ani o tom kde ste sa uchádzali o vyučenie. Informácia o výslednej známke z maturity pri skúsených profesionáloch taktiež nehrá žiadnu rolu. Pri informácii o Vašom akademickom štúdiu stačí, keď sa obmedzíte na meno univerzity, študijný predmet, Váš promočný stupeň a výslednú známku.

Osobné údaje

Od obdobia pôsobenia zákona AGG Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (všeobecný zákon o rovnosti zaobchádzania) sa zakazuje zamestnávateľom výber zamestnanca na základe kritérií ako je štátna príslušnosť, zamestnanie rodičov či počet súrodencov, preto tieto informácie môžete pokojne vynechať. Informácie o Vašej straníckej orientácii alebo náboženskom vyznaní sú užitočné len v prípade, ak žiadate o prácu v príslušných oblastiach

Prax

Ak ste skúsení špecialisti a manažéri s dlhoročnými praktickými skúsenosťami , kde je samozrejmé, že ste ich nadobudli v priebehu Vášho zamestnania, nemusíte ich uvádzať. Uvedenie praxe má zmysel len v tom prípade, ak slúži na preklenutie medzery vo vašom životopise. Na rozdiel od stálych pracovných pozícií je v takomto prípade nutné prax uviesť a pomenovať.

Záľuby a záujmy

Zrieknite sa informácii o záľubách, ak nie sú v súvislosti s požiadavkami s vašou budúcou prácou. Pretože aký zmysel má oboznámiť personálneho pracovníka s triviálnymi informáciami ako „čítanie“ a „cestovanie“? Pri téme „hobby“ môžete zabodovať len v prípade, ak by dané informácie mali pozitívny vplyv na váš pracovný výkon. Napr. ak žiadate prácu v oblasti online marketingu a píšete vlastný blog, ktorý vám umožnil získať skúsenosti , ktoré môžete použiť v práci, využite to. Pomenujte danú rubriku na „ Pracovné záujmy „ a môžete z daných informácií vyťažiť profil ako zaujímavý a zainteresovaný kandidát.

Newsletter

Prihláste sa aj vy do nášho newslettera.